50.000.000đ/tháng

BỎ VỐN 0đ

00
00
00
00

Thời hạn chiêu mộ đại lý

days

hours

min

sec

CAM KẾT: Làm việc Online kiếm 50.000.000 VNĐ/ 1 tháng ? Bạn hoàn toàn có thể.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ TUYỂN DỤNG

  • Không phải đầu tư vốn.
  • Không phải đầu tư văn phòng.
  • Không phải phụ thuộc doanh số.

Trở lên

Thu nhập từ

When a customer has a Nominations result, the Agent receives a 30% commission. / Khi khách hàng có kết quả Nominations là Đại lý nhận được 30% hoa hồng.

Agents actively deploy under the guidance of the Company's staff. / Đại lý chủ động triển khai dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công ty.

IMPLEMENTATION OF WORK - TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

Help those around you access this precious opportunity

STEPS BECOME A AGENT

CÁC BƯỚC TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

Link 1: 

First of all, please fill out the following registration form / Trước hết, vui lòng điền vào mẫu đăng ký sau : 

COMPLETE THE FORM TO JOIN - ĐIỀN FORM ĐỂ THAM GIA

Training the knowledge, skills and professionalism of the recruitment consulting profession  / Đào tạo kiến ​​thức, kỹ năng và tính chuyên nghiệp của nghề tư vấn tuyển dụng.

SKILL TRAINING (07 DAY) - ĐÀO TẠO KỸ NĂNG (07 NGÀY)

 01

BƯỚC

 02

Test agent knowledge, if passed, will issue a certificate / Kiểm tra kiến thức đại lý nếu đạt sẽ cấp chứng chỉ

TESTING AND CERTIFICATION - KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG NHẬN 

03

When the customer receives Visa, the agent will receive 100% of the commission. / khi khách hàng nhận được Visa là Cộng tác viên sẽ được nhận đủ 100% số tiền hoa hồng.

GET VISA AND GO TO AUSTRALIA - NHẬN VISA VÀ ĐI ÚC

04

05

Giúp đỡ  cho những người xung quanh bạn tiếp cận cơ hội quý giá này 

STEP

BƯỚC

STEP

BƯỚC

STEP

BƯỚC

STEP

STEP

BƯỚC

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NGAY

Tôi đồng ý với chính sách & điều khoản dịch vụ của TVM EDU
Tôi muốn làm CTV từ 3 đến 6 tháng
Tôi muốn làm CTV từ 6 đến 12 tháng
Tôi muốnLàm CTV từ 12 tháng trở lên

FORM ĐĂNG ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ TIỀM NĂNG

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Thời gian tham gia chương trình còn lại

HỆ THỐNG GIÁO DỤC THÔNG MINH
INTELLIGENT EDUCATION SYSTEM

VIỆT NAM

Địa chỉ :  Tầng 5, Tòa nhà TVM, Số 82 đường nguyễn hoàng,  Mỹ đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: info.tvmedu@gmail.com

Website: http://tvmedu.com

Fanpage: tvmedu-duhocvalamviectaiuc

AUSTRALIA

Address Sydney : Level 25, 300 Barangaroo Ave, Barangaroo, NSW 2000

©2020 Allrights reserved    www.tvmedu.com